Analar ÜÇÜN » Uzm. Dr. Hakan Tanriverdi


1 2 3 4 »
HPV (Human Papilloma Virus) uşaqlıq boynunda xərçəngin əmələ gəlməsinə səbəb olan təsdiqlənmiş virusdur. Təbiətdə 300-dən artıq növü vardır. 100-dən artıq növü uşaqlıq boynunda xərçəngə və ziyilə səbəb olur. Hal-hazırda 10 nəfərdən 1-ində HPV virusu vardır. HPV virusunun hər hansı bir əlaməti yoxdur. Hiss etmədən də bu virusa yoluxmaq olar. Prezervativ HPV-ə qarşı tam qorunma vasitəsi deyil. 95% cinsi yolla keçir. İnsanlarda ən çox 4 növünə rast gəlinir. HPV 6 və 11 xarici genital və anus nahiyəsində törəməyə, 16 və 18 uşaqlıq boynunda xərçəngə səbəb olur. Uşaqlıq boynundan yaxma götürülərək virus təsbit edilir. Bu üsulla HPV virusunun mövcudluğunu, varsa da növünü müəyyənləşdirmək olur. HPV-əcinsi əlaqə ilə yanaşı, təmasla da yoluxmaq olur. HPV-in səbəb olduğu uşaqlıq boynunun xərçəngi dünyadakı bütün qadınlarda ən çox rast gəlinən 2-ci xərçəng növüdür. Uşaqlıq boynundakı xərçəngdən hər 2 dəqiqədə 1 nəfər həyatını itirir.HPV uşaqlıq boynundakı xərçənglə yanaşı xərçəngdən əvvəlki törəmələrə, xarici genital xərçənglərə, vagina xərçənginə, baş-boyun nahiyədəki xərçəngə də səbəb olur. Genital ziyillərin müalicəsi ağrılı olur və tez-tez təkrarlanır. HPV virusunun səbəb olduğu xərçənglərə, xərçəngdən əvvəlki törəmələrə, və genital ziyillərə qarşı peyvənd vurmaqla qorunmaq olar. Cinsi aktiv olan qadın ildə 1 dəfə yaxma analizi etdirməlidir. Uşaqlıq boynunda xərçəng əmələ gəlməmişdən əvvəl xərçəngə səbəb olan törəmələr yaxma üsulu ilə təsbit edilib müalicə edilə bilər. Buradan be ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 1403 | Əlavə edib: blogger | Tarix: 2019.01.07 | Şərhlər (0)

Miomalar uşaqlığın saya əzələlərində əmələ gələn xoşxassəli şişdir. Miomaların bədxassəli şişlərə çevrilməsi çox nadirdir, ancaq 2-5/1000 nisbətində sarkomatoz degenerasiya ola bilər. Bu cür miomalar əllə müayinə zamanı yumşaq olmaları, USM-də homogen görünmələri ilə seçilir. Miomalar qadının ən çox rast gəldiyi xoş xassəli şiş olaraq qəbul edilir. Yaş artdıqca rast gəlinmə tezliyi də artır, yaşı 20-35 arası olan qadınların 20%-i, yaşı 35-dən yuxarı olan qadınların 40%-də mioma vardır. Miomaların əmələ gəlməsində və böyüməsində əsas səbəb kimi hormonlar və genetik faktorlar göstərilə bilər. Dəqiq olaraq bilinir ki, estrogen və progesteron hormonları ilə miomaların böyüməsi arasında əlaqə vardır. Estrogen hormonu, xüsusilə, menopauzaya yaxınlaşan perimenopozal qadınlarda nəzərə çarpaçaq dərəcədə yüksəlir və elə bu dövrdə yaşı 40-45 arası olan qadınlardakı miomalarda sürətli böyümə müşahidə edilir. Bəzi ailələrdə miomaların tez-tez rast gəlinməsi genetik meyilliliyin əlaməti ola bilər.

Miomaların rast gəlinmə tezliyi erkən aybaşı olmağa başlayanlarda, sonsuzluqda – doğuşu olmamışlarda, ilk doğuşu gec yaşlarda olanlarda yüksəkdir. Bədən ağırlığının artması ilə miomaların müşahidə edilmə tezliyi arasında da bir əlaqənin olması təsbit edilmişdir. Bununla yanaşı, qohumlarında mioma olanlarda miomanın yaranma riski 2,5 dəfə artıqdır.

Uşaqlıqdakı miomalar
-Submukoz mioma (uşaqlığın daxili təbəqəsinə doğru böyüyən) ölçüsündən asılı olmayaraq anormal va ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 4980 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.07.17 | Şərhlər (0)

Eynən qadının yetişkənlik kimi fizioloji olan bu dövrü klimakteriks adlanır. Bu dövrdə nəsil artırma çağı bitmə üzrədir və yumurtalıqların reproduktiv qabiliyyətini itirdiyi qadın üçün yeni bir dövr başlayır. Ümumiyyətlə bu dövrün ortaya çıxma səbəbi yumurtalıqların qocalması olaraq qəbul edilir. Menopauza dövrü bir qadın üçün geriyə dönüşü olmayan bir hadisədir. Əgər qadın 1 il müddətinə aybaşı görmürsə, o qadın menopauzaya girmiş qəbul edilir. Bu dövrdən sonrakı mərhələ menopauzadan sonrakı dövr, bu dövrdən əvvəlki mərhələ isə menopauzadan əvvəlki dövr adlanır. Adətən, bu dövr 40-60 yaş arasında olur. Menopauza qadından qadına fərqlənir və erkən əlamətlər hesab edilən nevroloji və psixoloji simptomlarla özünü büruzə verir. Diaqnozda əvvəllər istifadə edilən bir üsul olan vaginal yaxma, uşaq salma və menopauza dövründəki qadından qadına fərqli nəticələr verməsi səbəbi ilə artıq istifadə edilmir. Menopauzadan sonrakı dövrə girmiş qadınlarda ən əhəmiyyətli laborator nəticələr estrogenin 20-dən aşağı olması, FSH və LH-ın ən az 3 ölçüdə 40-dan yuxarıda olması qəbul edilir. FSH və LH-ın səviyyəsi menopauzadan 3 il sonra maksimum səviyyəyə çatır, sonra isə pillə-pillə azalır. Premenopauzal aybaşı olmayan qadınlarda yaş neçə olursa olsun hamiləlik düşünülməlidir.

Menopauzadakı əlamətlər: qadınların təxminən 70-80%-də estrogen çatışmazlığı əlamət olaraq ortaya çıxır. Menopauzada estrogenin azlığı ilə bağlı simptomlar dərhal özünü büruzə verir. Bununla yanaşı, qad ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 2427 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.07.03 | Şərhlər (1)

Vulva xərçəngi

Adətən, şikayətə səbəb olmur. Ən əsas şikayət isə şiddətli qaşıntının olmasıdır. Ən çox kiçik dodaqlarda rast gəlinir. Törəmə, adətən, qabarıq, ağ, boz, qırmızı, yaxud qəhvə rəngli lokal törəmədir. Xərçəngdən əvvəl 1-ci, 2-ci və 3-cü mərhələ olaraq adlandırılan ilkin törəmələri mövcuddur. Vulva xərçəngi, yəni xarici cinsiyyət orqan xərçəngi qadın genital xərçəngləri arasında uşaqlıq boynu, endometrium xərçəngi, yumurtalıq xərçənglərindən sonra 4-cü yerdə dayanır. Bunun səbəbi olaraq isə Human Papilloma Virusu göstərilir. Human Papilloma Virusu uşaqlıq boynunda xərçəngə yol açan bir virusdur və xarici genital nahiyədə ziyillərə səbəb olur. Xroniki qaşınma, xarici genital bölgənin dərisinin nəmli olması, sintetik alt paltarları və paltarlarda istifadə edilən boyalar və yuyucu maddələr, lokal gigiyenanın pozulması xarici genital nahiyənin bir sıra xəstəliklərinə gətirib çıxarır. Diabet, artıq çəki, yüksək təzyiq kimi xəstəliklər xarici genital nahiyədə xəsrçəngə səbəb olmaqdan çox xərçəngin meydana çıxdığı dövrdə rast gəlinən xəstəliklər olaraq qəbul edilir.

Vagina 8-10 sm uzunluqda əzələli orqandır. Vaginada yaranan xərçəng birbaşa vaginadan başlanğıc götürən və ya digər orqanlardan vaginaya yayılan xərçəng olaraq dəyərləndirilir. Metastatik xərçənglər, yəni digər orqanlardan vaginaya yayılan xərçənglər vaginanın xərçənglərinə nisbətən daha tez-tez təsadüf edilir. Buna görə də vaginada müşahidə edilən xərçəng törəməsi vaginaya a ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 2696 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.06.19 | Şərhlər (0)

Qadınların ginekoloqa müraciət etmə səbəbləri arasında ən çox rast gəlinən şikayət vaginal axıntıdır. Bir başqa şikayət isə qasıq ağrıları və qanaxma pozğunluqlarıdır.

Vaginanın daxili strukturu çox qatlı epitellə örtülüdür. İfrazat yaradan vəzlər olmur. Yalnız cinsi oyanma zamanı vaginanın xaricinə yaxın bölgədən sürüşkənliyi təmin edən maye ifraz olunur. Vaginal mayenin mühüm qismini serviks adlanan uşaqlıq boynu vəzilərinin ifraz etdiyi maye tutur. Bu vəzlər estrogenə qarşı həssasdır. Vaginanın çox qatlı epitelindən tökülən hüceyrələrdə vaginal mayenin yaranmasına təkan verirlər. Vaginada təbii olaraq əmələ gələn mikroorqanizmlər laktobasillərdir və bunlar vaginanı turş mühitdə saxlayaraq patogen mikroorqanizmaların çoxalmasının qarşısını alırlar. Az miqdarda şəffaf vaginal axıntı normal qəbul edilir. Bu cür axıntı xüsusilə, aybaşının sonundakı selik kimi şəffaf qoxusuz olduğu halda, ovulyasiyadan sonra ağımtıl qoxusuz krem halında olur. Təbii və fizioloji olan budur.

Aybaşı olmamış qız uşaqlarında və menopauzadan sonrakı qadınlarda estrogen çatışmazlığı ilə bağlı axıntı müşahidə edilmir. Bu cür fərdlər vaginal infeksiyaya daha meyillidir.

Artmış vaginal axıntının əsas səbəbi vaginal infeksiyalardır. Bununla yanaşı, uşaqlıq boynu infeksiyaları, yaraları, vaginal yaralar və uşaqlıq xərçəngləri də vaginal axıntını artıran digər faktorlardır.

Bakterial vaginitdə floranın dəyişməsi ilə bağlı inkişaf edən Gardanella Vajinalis ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 7151 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.06.05 | Şərhlər (0)

Cinsiyyətin müəyyənləşdirilməsi: Hal-hazırda ən vacib mövzulardan olan qadın və kişinın cinsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində son illərdə genetika elminin inkişaf etməsi və hormonların yüksək səviyyədə araşdırılması texnikası artıq daha dəqiq diaqnoz qoymağa kömək edir. İnsanın cinsiyyətinin dəqiq müəyyənləşməsi üçün 8 səviyyədə təsbit edilməsi lazımdır.

• İrsiyyət – xromosomların tədqiqi
• Kişinin və ya qadının yumurtalarının quruluşu – hormon vəziləri
• Qadın və kişidə olan cinsi hormonların həmin cinsə uyğun dəyərlərdə olması – endokrin sistem
• Daxili cinsiyyət orqanlarının cinsə uyğun olması
• Xarici cinsi orqanların və tüklənmə kimi ikinci cinsi xarakterlərin yuxarıdakılara uyğun olması
• Beyin toxumasında cinsi mərkəzdə cinsə xas fərqliliyin olması
• Doğum zamanı tam inkişaf etmiş xarici cinsi orqanlara baxaraq təsbit edilən cinsiyyət
• Həmin şəxsin cinsi baxımdan özünü necə görməsi

Bugünkü məlumatlara görə bir şəxsə qadın və ya kişi demək üçün yuxarıda sadalanan 8 dəyrələndirmənin həmin cinsə uyğun olması lazımdır. Bütün elmi açıqlamalar və təsirlər arasında fərdin cinsiyyətinin əmələ gəlməsində ən mühüm təsir cinsi kimlikdir. Cinsi kimlik sarsıntıları, şübhələr, düzgün olmayan tərbiyələndirmə və dəyərləndirmələr fərdin ruhi sabitliyində, cinsi davranışlarında pozğunluqlara səbəb olur. Ailənin və ya yaxın ətrafın böyüyən uşaqda cinsi kimliyin əmələ gəlməsində təsiri çox böyükdür. Körp ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 4275 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.05.22 | Şərhlər (0)

Aybaşı olan qadınların yarısından çoxunun hər aybaşı dövründə ən az 1-2 gün ağrısı olur. Ağrı qasıq nahiyəsində sancı, ürək bulanma, qusma, ishal, baş gicəllənmə ilə müşayiət olunursa, gündəlik işləri görməyə mane olursa, bu cür vəziyyət dismenoreya adlanır. İlk öncə aybaşı tsiklini bilmək lazımdır.

Aybaşı tsikli

Bir aybaşı tsikli qanaxmanın ilk günü başlayıb digər qanaxmanın ilk günü qurtarır, təxminən 28 gün davam edir. Bu dövr ərzində qadının yumurtalığında əvvəl estrogen və təxminən 14-cü gündə olan ovulyasiyadan sonra progesteron hormonu ifraz olunur. Beləliklə uşaqlığın daxili pərdəsi (endometrium) hamiləliyi hazırlanır. Ovulyasiyadan sonra yumurta hüceyrəsi uşaqlıqla yumurtalıq arasındakı boruya keçir. Əgər sperma tərəfindən orada döllənərsə, hamiləlik olur və progesteron hormonu ifraz olunmağa davam edir, aybaşı qanaxması olmur. Əgər yumurta hüceyrəsi döllənməzsə progesteron hormonunun ifrazı azalır, beləliklə hamiləliyə hazırlanmış endometrium təbəqəsi yeni aybaşı tsikli və hamiləliyə hazırlanmaq üçün qanaxma yolu ilə xaric olunur. Bəziləri aybaşı qanaxmasını yüngül ağrılarla, bəziləri isə şiddətli sancılarla keçirir.

Aybaşı ağrılarının səbəbi

Uşaqlığın divarı əzələ yığınından ibarətdir və hər aybaşı qanaxmasında əzələlər gərginləşir və ağrı hissi yaranır. Əzələlərin gərginləşməsinə, ağrının olmasına səbəb prostaqladin adlanan maddədir. Aybaşı qanaxması başlayandan etibarən getdikcə ifrazatı azalır və ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 5112 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.05.15 | Şərhlər (1)

Hal-hazırda evlənmə yaşının artması, hamilə qalmaqda çətinliklər köməkçi reproduktiv texnikalarına olan tələbin artmasına səbəb olmuşdur. Köməkçi vasitələrlə nəsil artırmada ən ən vacib faktor yumurtalıqların keyfiyyəti, yəni yumurta rezervidir. Yumurta rezervini müəyyənləşdirmək və əsas olaraq da cütlüklərin “uşağımız olacaqmı?” sualına cavab verə bilmək üçün müxtəlif analizlər edilə bilər.
Eyni yaşdakı qadınların, hamiləliyin baş tutması üçün istifadə edilən ovulyasiyaya təzyiq göstərən vasitələrə qarşı verdiyi cavablar fərqli fərqlidir, çünki yumurta rezervləri fərqlidir. Azalmış yumurta rezervi eyni yaşdakı bir qadınla müqayisədə ovulyasiyaya təzyiq göstərən vasitələrə verilən cavabın daha az olmasıdır. Ancaq bu da nəzərdə tutulmalıdır ki, yumurta rezervinin azalması hamiləliyin baş tutmaması deyil, sadəcə şansın azalmasını göstərir.
Bəs kimlərdə yumurta rezervi azalmış ola bilər;
-35 yaşdan yuxarı olan qadınlar
-ailəsində erkən menopauza olanlar
-tək yumurtalığı olanlar, yumurtalıqlarından əməliyyat keçirmiş və ya kimya-radioterapiya keçirmişlər
-siqaret çəkənlər

Yumurta rezervini müəyyənləşdirmək üçün hansı kriteriyalara və ya analizlərə müraciət edilir.
-Yaş; ən sadə yol budur. 30 yaşdan etibarən reproduktivlik azalmağa başlayır. Ancaq eyni yaşlardakı qadınlarda rezervin azalmasına baxmayaraq reproduktiv potesialında ciddi fərqliliklər olur. Bu səbəblə, yaş təkbaşına çox uyğun bir üsul deyil, digər analizlər ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 5734 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.05.01 | Şərhlər (1)

Ovulyasiyadan sonra qarın boşluğuna doğru hərəkət edən yumurta hüceyrəsi uşaqlılqla yumurtalıqlar arasındakı fallop borularının (uşaqlıq borularının) ucundakı fimbriaların köməyi ilə uşaqlığa doğru hərəkət edir. Yumurta hüceyrəsi təxminən 1 gün, sperma isə döllənməyə hazır olaraq qadın vücudunda 3 gün canlı qalır. Ovulyasiyadan 3 gün əvvəlki cinsi əlaqə ilə döllənmə-hamiləlik ola bilər. Təbii ki, döllənmə üçün yumurta hüceyrəsinin sağlam olması mütləqdir, lakin bununla yanaşı, qələm qalınlığında olan uşaqlıq borusunun, yumurtalıq borusundakı yumurta hüceyrəsinin uşaqlığa doğru hərəkətini təmin edən mikroskopik tüklər də sağlam olmalıdır. Hamiləliyin baş tutmaması ilə bağlı həkimə müraciət edən qadınlarda roentgen müayinəsi ilə uşaqlığın daxili pərdəsi və uşaqlıq borusunun vəziyyəti dəyərləndirilir. Lakin uşaqlıq borusunun açıq olduğunu görmək mikroskopik tüklərin sağlam olması demək deyil. Yumurta hüceyrəsi 6 günə yumurtalıqdan uşaqlığa doğru hərəkət edir, yumurta döllənməsə bu gediş tamamlanmır.

Cinsi əlaqədən sonra vaginaya boşalan spermalar ilk öncə uşaqlıq boynundan keçərkən zəif spermalar ələnir. Sağlam və güclü spermalar uşaqlıq boynundan keçərək borulara çatır, təxminən 10 sm olan bu məsafəni sperma 30-60 dəqiqəyə keçir. Özündən 500 dəfə böyük olan yumurta hüceyrəsinə çatan spermaların ən güclüsü təxminən 4 saatlıq mübarizə ilə qalın olan yumurta hüceyrəsinin xarici pərdəsini əridib içinə girir. Bundan sonra isə heç bir sperma yumurta hüceyrəsinə daxil ol ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 2828 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.04.24 | Şərhlər (1)

Qadının yaşı hamilə qalma potensialına təsir edən faktorlar içərisində, bəlkə də, ən əhəmiyyətlisidir. Bütün qadınlar həyatları boyu hər aybaşı dövründə yumurtalıqdan kənarlaşdırılan yumurtaları ilə (təxminən 400 min yumurta ilə) doğulur. Yaş artdıqca yumurtaların sayı, yəni yumurtalıq rezervi azalır. Yumurtaların sayının azalması ilə yanaşı keyfiyyətli yumurtaların sayı da azalır. Bəs `keyfiyyətli yumurta` nədir? Normal xromosomlara və sperma ilə birləşdikdən sonra sağlam bölünmə qabiliyyətinə sahib olan yumurta keyfiyyətli yumurta hesab edilir. Keyfiyyətli yumurtalar daha əvvəlcədən seçilib ovulyasiya prosesində iştirak etdiyi üçün qadının yaşı artdıqca xromosom pozğunluğu olan yumurta hüceyrələri, yəni keyfiyyətsiz yumurta hüceyrələrinin sayı artır. Aybaşı müntəzəm olsa da, hamilə qalma şansı azalır, döllənmə baş tutsa da, uşaq salma və ya daun sindromu kimi problemli hamiləlik şansı artır.

Hər aybaşı dövründə hamilə qalma şansı
15 yaşda 40-50%
25 yaşda 30-35%
35 yaşda 15-20%
45 yaşda 3-5% -dir.

Bəs bu dəqiq qanundurmu? Təcrübülərdə bəzən 20 yaşındakı bir qadının yumurtalıq rezervi kifayət qədər olmadığı üçün sonsuz ola bildiyi halda, 40 yaşındakı bir qadında bunun əksi olan yumurtalıq rezervini müşahidə etmək olar. Bunlar təbbi ki, çox nadir rast gəldiyimiz nümunələrdir , lakin bunu da bilirik ki, eyni yaşda 2 qadının hər hansı bir ayda hamilə qalma ehtimalı, yumurtalıq rezervləri, yumurta hüceyrələrinin keyfiyyəti fər ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 2701 | Əlavə edib: cirtdan | Tarix: 2017.04.17 | Şərhlər (0)

Təkrarlanan hamiləlik itkisi (THİ); ən az 2 dəfə ard-arda, 500 qram-dan aşağı və ya hamiləliyin 20 həftəsindən kiçik, öz-özünə düşməsinə deyilir. Qadınların 10-20%-də 1, 2%-də 2, 0,5-1%-də isə ard-arda 3 dəfə uşaq salma olur. Daha əvvəl əgər 20 həftəni keçən hamiləlik tarixçəsi varsa və sonra THİ olubsa bu ikincili THİ olaraq qəbul edilir. Uşaq salma zamanı hamiləliyin neçənci həftəsi olması da vacibdir. Hamiləlik 5 həftədən azdırsa, pre-embrionik, 5-10 həftədirsə, embrionik, 10 həftədən çoxdursa, fetal olaraq qruplaşdırılır. Hamiləlik itkisi hansı mərhələdə olursa olsun, ailələr üçün kədərli vəziyyətdir. Belə bir vəziyyətdə ailələr haqlı olaraq əvvəl “niyə oldu”, sonra “indi nə etməliyəm” sualının cavabını ginekoloqlardan almaq istəyirlər.

VACİB FAKTORLAR
1-Normal olaraq hamiləliklərin 15%-i uşaq salma ilə nəticələnir, 1-2%-i THİ olaraq qarşıya çıxır. Digər bir yanaşma isə bir uşaq salmadan sonra canlı doğuş etmə şansı 80,2%, 2 uşaq salmadan sonra 70-80%, 3 ard-arda uşaq salmadan sonra 50-60%, 4 uşaq salmadan sonra 45%, 5 uşaq salmadan sonra 41%, 6-dan sonra 13%-dir.
2-Qadının yaşı ilə uşaq salma arasında da əlaqə vardır, 30-39 yaş arasında uşaq salma şansı dəyişməsə də 40 yaşdan sonra hamiləliyin uşaq salma ilə nəticələnmə şansı artır.
3-İkincili THİ olan xəstələr arasında da fərq var, əgər ilk hamiləliyi canlı doğumla nəticələnib daha sonra THİ olubsa, ilk uşağı düşən sonra canlı doğumu olan və daha sonra yenidən THİ olan xəstənin vəziyyə ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 2661 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.04.10 | Şərhlər (0)

Həm kişidə, həm də qadında çoxalma funksiyası xəta qəbul etməyən sistemə malikdir. Bu sistemin hər hansı bir mərhələsindəki xəta, təxminən 15-20% cütlükdə sonsuzluğa səbəb olur. Birincili sonsuzluq daha əvvəl hamiləlik tarixçəsi olmayana, ikincili sonsuzluq isə ən az bir dəfə doğuşu olmasa da, hamiləlik keçirmiş şəxslərə deyilir.Sonsuzluğun səbəbi qadında və kişidə bərabər səviyyədədir və boru-periton pozğunluqlarıdır.

Hal-hazırda həm kişilər, həm də qadınlar uşaq sahibi olmaq istəklərini təxirə salırlar və bunun nəticəsi olaraq da yumurtalıqların həm keyfiyyəti, həm də rezervi azalır, qadında ovulyasiyada qüsurlar yaranır. Hamilə qaldıqda isə erkən uşaq salma hallarının sayı artır. Bununla yanaşı, cinsi yolla yoluxan xəstəliklərin çoxalması, miomalar və ya endometrioz xəstəliklərin rast gəlinmə tezliyinin artması reproduktiv funksiyaya mənfi təsir göstərir.

Bir başqa problem isə sonsuzluqlabağlı aparılan analiz üsullarının bahalı olması və cütlüyü stresə salmasıdır. Bu barədə həkimlər cütlükləri məlumatlandırmalı, lazımlı analizləri vaxtında etməli və psixoloji dəstəyin çox vacib olduğunu unutmamalıdırlar. Həkimlər etibar qazanmadıqda bir çox cütlük həkim dəyişdirmək məcburiyyətində qalır, bu da həm maddi, həm də psixoloji olaraq cütlüyə mənfi təsir göstərir.

Sonsuzluq dəyərləndirildikdə:
-səbəb araşdırılmalıdır.
-cütlüyə uyğun müalicə formaları məsləhət görülməlidir, yaddan çıxarmaq olmaz ki, hər cütlüyün müalicə sxeması ... Ardını oxu »
Böımə: Uzm. Dr. HAKAN TANRIVERDİ | Baxış Sayı: 2452 | Əlavə edib: cirtdan-milli | Tarix: 2017.04.03 | Şərhlər (0)


Uzm. Dr. Hakan Tanrıverdi
Cərrah Ginekolog

Op.Dr.Hakan   Tanriverdi
00:02:11
Copyright Cirtdan.TV ©
2013 - 2024

Hosted by uCoz
Cirtdan.TV PORTALI

Saytda yerləşdirilən online istifadə üçün nəzərdə tutulan bütün materiallar tanışlıq məqsədi ilə qoyularaq Video.Az, Youtube.Com , VK.comFreeOnlineGames(FOG) portallarının, o cümlədən Cirtdan.TV-də yerləşdirilmiş digər materialların rəsmi internet səhifələrinin açıq istifadə üçün nəzərdə tutulmuş resurslarından alınmışdır. Materialların məzmunu,keyfiyyəti və onlara yazılan şərhlərə, istifadəçilərin FOTOVİDEO ARXİVə yüklədiyi şəkil və videolara görə sayt və sayt administrasiyası məsuliyyət daşımır.
Webmaster & Designer: Ilkin Hakhverdiyev